10/29/2010

be strong

Днес на един от светофарите се загледах в ръката си, държаща кормилото, и видях как трепери заедно с колата.

Днес прочетох "Старецът и морето" по време на една лекция.

Днес чух една забравена мелодия, с която телефонът ми понякога звъни, и сега, като се сещам за нея и я слушам, без нещо да звъни, разбирам, че някои неща нямат заместител.

Днес си казвах наум "Дръж ума си бистър".

Днес плаках за стареца.

Много съм уморена, може би дори повече от много, пие ми се чаша вино в тъмна стая и в тишина, в почти пълна самота, включваща още един. Пуши ми се цигара от нечия ръка. Искам да пушат от моята ръка.

много съм уморена

No comments: