5/14/2011

better than all the rest

насред останки от повръщано (останки от петък вечер) и боклуци, чаши за миене, завивки, кабели и хаос. малко преди да тръгна отново със закъснение. искам да кажа само това:
п.с. и си измислям занимания, за да оцелея. обичам някакви неща. но на земята лежи един джим морисън.

No comments: