5/09/2010

Where I want to

Един, два, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Десет пръста.

Стават ли още? Познават ли клавишите? Помнят ли буквите? Умеят ли да ги съчетават? Липсват ли им? Чувстват ли се вкъщи, когато галят клавиатурата?

Ако съм мислила, че нещо е мое или че си имам нещо, вероятно съм грешала. Едва сега протягам ръка към всичко, което съм предполагала, че вече имам. И това е хубаво.

Носталгия по новото.

No comments: