7/21/2010

And all I can taste is this moment

and all I can breathe is your life

Мога да напиша само текста на песента. Така тече мисълта ми. С текста и мелодията. Мисълта ми е музика. Не мога да стигна по-далеч. А се опитвам.

Да, кървя просто за да разбера, че съм жива.

No comments: