11/22/2008

Дали по този, онзи
Или трети път
Тук движещата сила е гневът
Едно огромно разочарование
Поредното ужасно изпитание
Което повали те на земята
Отне ти гордостта и свободата
Отчаян търсиш някой, който да те разбере
С очите си да види, че си сам
И думи прости да произнесе
Дори лъжа да са
„Разбирам, знам..”
Но никога не идва точният човек
Щом искаш силно
В точния момент
Дали е изпитание и този прост закон
Или си негативен
Като електрон
Дали навсякъде закономерност
Обгръща ни и ни следи
Дали сме силни
За да заличим
Онези слабости и страховете,
Превръщащи ни в прах
Дали ще бъдем хора,
ако в живота няма страх
Дали аз губя времето отново
За да споделя
Че справедливост няма
Чрез поезия, лъжа
Но действието – то е всичко
Без него няма как да сътворя
Поредната дъга от думи,
Която да ви подаря.

No comments: