11/26/2008

Съжалявам

:>
кавички
under pressure :)
under pressure
pressure

...
:)

1 comment:

6655321 said...

Still no comments? Shame, shame ;)
Но аз все още надничам наоколо

:)