12/23/2010

My girl pinched my hips to see if i still exist

Явно е тенденция. Пореден декември, а паметта ми е по-тежка с още една ламарина.

Какво да кажа - вкъщи съм и не съм. Хубаво ми е и не ми е. Някъде там съм аз - между тъмносиньото, погледите, желанията, смелостта, страха, прехапаните устни, детския глас и нуждата.

А леглото ми е оправено и ще ми е топло, топло, топло. Да се скрия в него, поне за малко.

една ламарина

No comments: