9/06/2008

Защо, защо, защо, защо съм тук?
Трябва да отбележа колко ми е мъчно за някого. Много.

No comments: