8/27/2008

А ако можех да летя..
Това е едно размазано изображение от "Seven Samurai", което смятам за много красиво. И някъде в себе си смятам филма за хубав също, затова и споделям тази малка част от него.

No comments: