7/01/2008

всеки ден

понякога се гордея със себе си, понякога съм твърде уморена, за да бъда нещо, с което да се гордея.
което говори за една голяма измислица в мое лице. умората понякога надделява и се опасявам, че ставам слаб и ужасен човек. а как ми се иска да не съм. още писане не би променило фактите, та кой променя фактите ?
а има ли факти ?

No comments: