7/03/2008

"Бягство"
защо повярвах ?
защо още вярвам ?
защо, защо, защо...
просто няма как да го кажа, няма как да покажа
трудно е някой да разбере тъгата ти, да я попие
и накрая просто да затвориш очи

No comments: