1/01/2009

*

Честита.
Честита две хиляди и девета.
Честита не само от Първанов, а и от мен.
Честита на всички, които случайно или неслучайно ще попаднат тук.
И на всички онези, които - случайно или неслучайно - няма да попаднат тук.
Честита.

Пожелавам ви това, около което всички увъртаха или пък му даваха други имена и образи - любов. Каквато искате и колкото искате. Извоювайте си я някак, но и никога не забравяйте, че любовта не е цел, а по-скоро чудо.
Простете, ако звуча като развален грамофон, надраскана плоча или песен, пусната на replay.
Но това е и няма защо да бъде по друг начин.
Открих песента, която толкова търсих. Остава ми само още една.

No comments: