1/30/2009

Sometimes I feel like screamin'

Това щеше да е другото подходящо заглавие за блога, но аз избрах "She belongs somewhere else..."
Донякъде са взаимновключващи се, след определена линия вече не са.

Guess what?
...

No comments: