3/02/2009

Love me, love me, love me.. Say you do.

Let me fly away with you.

Тъй като съм душевно гола по всички други теми в последните няколко дни, представям малката си утеха за великото бездействие.Изглежда изпълнен с липса на движение, скучен и натрапващ баналния си сюжет при големите. Изглежда.

Грешно или не, Сам Мендес ми се струва малко притеснен. Явно нестабилността ражда нестабилни ядра, които се разпадат, а радиацията отнася крехки и зависими хора като мен.
Майкъл Шанън прави голямо впечатление, а цялата тази полирана, плоска атмосфера накрая ти се смее в лицето жестоко, защото е много по-сложна, отколкото мислиш.
И въпреки детинското у Лео, за коeто всички говорят, май се готви да стъпи на следващо стъпало. Ще се радвам, ако е така.

P.S. Снимките са хубави, а сънят ме приковава.

No comments: